Članki

certifikat druzini prijazno podjetje

Certifikat Družini Prijazno Podjetje

By: | Tags: | Comments: 0 | 18 januarja, 2019

PRIDOBITEV POLNEGA CERTIFIKATA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE  

Avtor: Goran Maravič, Foto: Maša Gala, Ekvilib

Delo in družina sta dve področji v življenju, ki jima vsak posameznik nameni največ časa in pozornosti. Čas, ki ga imamo na voljo je omejen in zato pogosto prihaja do nesorazmerij med časom, ki ga namenimo plačanemu delu in časom, ki ga preživimo z družino. Dandanes se skoraj vsak posameznik sooča s težavami pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Delovni dan se velikokrat konča v poznih večernih urah, kar oba starša velikokrat občutita kot nezadovoljstvo in izčrpanost, posledično tako za družino velikokrat zmanjka časa. Vse to prinaša stres in razna druga obolenja. Posledice nezadovoljstva pa občutijo tudi podjetja, v obliki izčrpanosti in nemotiviranosti delavcev, kar prinaša slabšo učinkovitost na delovnem mestu in dolgotrajne bolniške ( Trstenjak, 2013).

Certifikat Družini prijazno podjetje je družbeno odgovoren princip sodelovanja z zaposlenimi in je edini tovrstni certifikat  v Sloveniji. Njegovi začetki segajo v leto 2004 in  Slovenija je v teh letih na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja dosegla velik napredek ( Ekvilib, 2015).

V Domu Upokojencev Domžale smo k projektu Družini prijazno podjetje pristopili leta 2014, ko smo začeli postopke za pridobivanje osnovnega certifikata. Ob pregledu nabora ukrepov smo ugotovili, da se nekaj ukrepov v praksi že izvaja, le da do tedaj niso bili predstavljeni na tak način. Iz nabora ukrepov smo se tako odločili, da implementiramo naslednje ukrepe:

 • Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 • Fleksibilni dnevni odmori
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • Možnost konzultacij ali soodločanja o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 • Komuniciranje z zaposlenimi
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 • Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 • Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 • Ponudba za prosti čas
 • Otroci v podjetju
 • Za otroke zaposlenih v podjetju

Tako smo v letu 2015 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. V naslednjih treh letih smo srbeli, da smo izpolnjevali vse zahteve, ki so pogoj, da certifikat obdržimo, oziroma ga ob dodatnih ukrepih še nadgradimo. Nekateri ukrepi so se hitro prijeli, kar je bila posledica tega, da so se v bistvu izvajali že prej, za nekatere pa je bilo nekoliko manj posluha. V to skupino spadajo predvsem ukrepi, kjer naj bi zaposleni izrazili svojo voljo.

Ker je bila želja zaposlenih po varstvu otrok v času počitnic, smo tako že pred iztekom roka treh let, začeli z izvajanjem novega ukrepa.

 Počitniško varstvo otrok v času počitnic se je izkazalo za enega bolj priljubljenih ukrepov, zato smo ga dodali v plan kot enega izmed treh dodatnih ukrepov, ki so potrebni za pridobitev polnega certifikata. Ukrepi, ki jih bomo začeli izvajati v letošnjem letu so tako:

 • Gibljiv delovni čas
 • Kava za zaposlene
 • Počitniško varstvo otrok zaposlenih
 1. novembra 2018 je v prostorih Pošte Slovenije potekala slavnostna podelitev certifikatov »Družini prijazno podjetje«. Certifikate je podeljevala državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik. Dom Upokojencev Domžale je bil eden od prejemnikov polnega certifikata. S prejetjem polnega certifikata tako nadaljujemo delo na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

 

DOSTOPNOST