Javna naročila

JN007108/2023-B01 – Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela – Enota Doma upokojencev Domžale v Moravčah z upoštevanjem okoljskega vidika, datum objave: 26.10.2023

  1. SKLOP I.: GRADBENO OBRTNIŠKA, OBJEKT – označene spremembe
  2. SKLOP I.: ZUNANJA UREDITEV – označene spremembe
  3. SKLOP II. Objekt Lekarna Moravče:     

        –  EI MORAVČE PZI 

        – EI projektanski popis_LEKARNA MORAVČE

        – GO+Rekapitulacija_projektantski popis_LEKARNA MORAVČE

        – NAČRT ARHITEKTURE LEKARNA MORAVČE PZI

        – SI LEKARNA MORAVČE PZI

        – SI projektantski popis_LEKARNA MORAVČE

      – SKLOP 2_REKAPITULACIJA_Lekarna Moravče 

LIST 09.1 SHEME

LIST 09.4 SHEME

DOSTOPNOST