Predstavitev služb

Zdravstveno negovalna služba

V okviru Doma deluje ekipa zdravnika, diplomiranih in srednjih medicinskih sester, bolničarjev negovalk in strežnic, ki načrtujejo, izvajajo, vodijo in nadzorujejo, spodbujajo in dokumentirajo izvajanje zdravstvene nege in oskrbe stanovalcev.

V Dom prihaja zdravnik iz Zavoda za zdravstvene dejavnosti in svetovanje eVITA, ostalo zdravstveno osebje, ki pomaga zdravniku, pa je zaposleno v Domu in je stanovalcem na voljo 24 ur na dan. V Dom prihaja 4- krat mesečno tudi zdravnik psihiater in 2- krat mesečno fiziatrinja.

Želimo in trudimo se, da bi bili naši stanovalci in njihovi svojci zadovoljni in zdravi, kar dosegamo s prijaznostjo, potrpežljivostjo, ustrežljivostjo in seveda s strokovnostjo našega zdravstvenega in ostalega osebja.

V okviru zdravstvene službe deluje tudi služba medicinske rehabilitacije; to sta fizioterapija in delovna terapija.

Socialna služba

Socialna delavka skrbi za postopke sprejema, premestitve in odpusta. Vodi individualne razgovore s stanovalci, svojci in zaposlenimi v smislu reševanja njihovih stisk in težav ter rešuje medosebne odnose. Skrbi za zastopanje stanovalcev pri uveljavljanju pravic, če tega sami ne zmorejo. Pomembno pripomore k pripravi in uvajanju na domski način življenja. Delo socialnega delavca obsega tako delo s posameznikom, kot tudi delo s skupino in delo v skupnosti.

Služba prehrane

Za izvajanje prehranske oskrbe stanovalcev, zaposlenih, abonentov in gostov v je našem domu zadolžena služba prehrane, ki jim v sodelovanju z zdravstveno-negovalno službo zagotavlja uravnotežene obroke, optimalni energijsko-hranilni vnos, varnost in nasitnost. Pri sestavi jedilnikov pazljivo izbiramo sestavine tako, da hrana ni energijsko prebogata, da je v njej čim manj zdravju škodljivih snovi ter da je obogatena z vitamini in minerali ter polna svežega sadja in zelenjave.

Jedilnike prilagajamo željam stanovalcev, letnim časom in trgu. Obroke načrtujemo skupaj s stanovalci. Vodilo so priporočila, ki veljajo za prehrano starejših.

Prevladujoča vrsta prehrane v domu starejših je prilagojena varovalna hrana, mnogo pa je diet, izmed katerih je najpogostejša diabetična dieta, sledijo različne diete pri boleznih prebavil (žolčna, želodčna, ledvična…). Zelo veliko pa se pripravlja tudi hrana s spremenjeno konsistenco in sondna prehrana.

 • Razvoz hrane na dom starejšim osebam
 • Malice
 • Kosila
 • Pogostitve po naročilu
 • Tople plošče
 • Narezke
 • Piškote
 • Sladki program
 • Banketna postavitev

Kosila v domu/kosila na domu
V domski restavraciji nudimo kosila, ki so prilagojena potrebam starejših. Kosila po želji naročnika, strežemo tudi v jedilnici Doma med 12. in 13. uro.

Kosila lahko dostavimo tudi na dom. Dostavo kosila na dom vam priporočamo predvsem, kadar si iz zdravstvenih ali drugih razlogov ne zmorete več pripraviti kosila, če so vaši najbližji za nekaj časa odsotni ali imate dieto, ki je ne znate pripraviti. Glede na smernice razvoja naše družbe, kjer statistični podatki kažejo, da se prebivalstvo stara in da se delež starejšega prebivalstva povečuje, bo ta oblika pomoči posameznikom postala vedno bolj dobrodošla in je vsekakor ena izmed možnosti za podaljšanje bivanja v domačem okolju.

Za več informacij so vam na voljo osebno ali po telefonu v Domu upokojencev Domžale, Karantanska cesta 5, 1230 Domžale, socialna služba, tel: 01/724-67-42.

Na voljo so:

 • navadna hrana,
 • sladkorna dieta,
 • želodčna dieta.

Ker se zavedamo, da je prehrana pomemben dejavnik v nudenju storitev, prisluhnemo željam in potrebam stanovalcev, zato z njimi skupaj tedensko pripravljamo jedilnike. Hkrati pa naša dobra kuharska ekipa sodeluje tudi z zdravstvenim timom . Kuharski tim tako dosega kvalitetno raven prehrane, primerne naši instituciji.

Tehnična služba

V okviru tehnične podpore deluje tehnično – vzdrževalna služba in pralnica.

Tehnično – vzdrževalna služba skrbi za nemoteno delovanje Doma in vseh njegovih delovnih enot, za ustrezne bivalne in delovne pogoje, tako stanovalcev kot zaposlenih. Skrbimo za urejenost okolice in stavbe, za nemoteno delovanje strojev in naprav, ter razna popravila na opremi in napravah. Poleg tega ima tudi ta služba posluh za želje in potrebe stanovalcev, saj jim pomaga pri drobnih popravilih, ki jih ne zmorejo sami.

V pralnici skrbijo za čistočo perila za potrebe Doma in stanovalcev. Za stanovalce opravljajo tudi dodatne storitve, kot so npr. šiviljske. Poleg tega poskrbijo za odnašanje umazanega in prinašanje čistega in zlikanega perila v sobe stanovalcev.

Splošne službe

Naloga splošnih služb je zaokrožiti storitveni krog strokovnih služb in s tem dopolniti dober občutek stanovalcev in obiskovalcev našega doma.

DOSTOPNOST