Članki

ecocids razkuzevanje

OBVESTILO – Obiski v socialnovarstvenih zavodih in ukrepi glede preprečevanja okužb

By: | Tags: | Comments: 0 | 11 marca, 2020

Spoštovani!

Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) je dne 6. 3. 2020 pozvalo vse izvajalce zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni in v socialnovarstvenih zavodih, da poostreno izvajate programe preprečevanja in obvladovanja širjenja kapljičnih okužb.

Zaradi varovanja zdravja ranljivih skupin in zaposlenih v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih, je MZ predlagalo, da zavodi sprejmete ukrep prepovedi obiskov z možnostjo izjem.

Glede izjem je MZ zapisalo, da so le te možne ob strokovni in etični presoji odgovornih v teh zavodih.

Tako člani Skupnosti kot tudi ostali deležniki na strokovno službo Skupnosti naslavljate številna vprašanja prav v povezavi z izjemami glede prepovedi obiskov. Npr. ali so dovoljeni novi sprejemi, ali lahko prihajajo v zavod uporabniki dnevnega centra, ali lahko svojci pomagajo pri hranjenju stanovalca, ali lahko gre stanovalec čez vikend v domače okolje, ali lahko pokreten stanovalec odide v trgovino in drugo.

Na včerajšnjem sestanku, ki je potekal v prostorih MZ, smo tako s strani epidemiologinje kot tudi s strani predstavnice MZ, ponovno prejeli odgovor, da naj o odločitvi glede izjem presodi vsak zavod zase in da v tem trenutku še ni čas za zelo strogo omejevanje. Torej na vsa zgornja vprašanja je lahko odgovor pritrdilen, v kolikor so preverjeni vsi dejavniki tveganja.

Za primer: Če je svojec zdrav, se v zadnjem obdobju ni nahajal na žariščnih območjih, in striktno upošteva navodila vodstva (počaka pri recepciji doma, se ustrezno zaščiti, gre v spremstvu zaposlene osebe do sobe stanovalca, se ne giblje nikjer drugje po zavodu…) se mu lahko dovoli obisk z namenom, da sodeluje pri hranjenju svojca. Prav tako se lahko izvede nov sprejem, če je bodoči stanovalec zdrav in ne prihaja iz območja žarišča koronavirusa.

Poudarjamo, da je ob vsem tem bistvena komunikacija z zaposlenimi, s stanovalci in s svojci.

Glede na dejstvo, da v Sloveniji trenutno še ni izrednih razmer, smo prejeli priporočilo, da je potrebno v večji meri upoštevati izjeme pri izvajanju ukrepa prepovedi. Predvidevamo, da se bo stanje poslabšalo, takrat pa se bodo temu sorazmerno tudi poostrili ukrepi.

Na povezavi dodajamo še NOVA “Navodila za obravnavo osebe s sumom na okužbo s SARS- CoV-2” – KLIK

S prijaznimi pozdravi,

Strokovna služba Skupnosti

DOSTOPNOST