Članki

virusi

Priprave na morebiten pojav koronavirusa (SARS – CoV-2) v Sloveniji

By: | Tags: | Comments: 0 | 28 februarja, 2020

Skupnost socialnih zavodov Slovenije in njeni člani so pričeli intenzivne priprave za eventualen razsoj imenovanega virusa v Sloveniji in tako tudi v domovih za starejše.

Ustrezna zdravstvena nega in strokovna obravnava je primarna skrb, naloga in obveza vseh zaposlenih, še posebej, ker je populacija, zaradi pridruženih osnovnih obolenj pri starostnikih, še toliko bolj življenjsko izpostavljena.

Na podlagi usmeritev NIJZ, Skupnost socialnih zavodov Slovenije v sodelovanju s Komisijo za zdravstveno dejavnost, poziva vse člane Skupnosti k uvedbi začetnih aktivnosti priprave programa preprečevanja in obvladovanja širjenja okužb z imenovanim virusom, informiranju in izobraževanju, predvsem zaposlenih, glede potrebnih ukrepov preprečevanja in obvladovanja okužb.

Preventivno se morajo v domovih za starejše že izvajati vsi standardni ukrepi, sprejeti pri virusnih in drugih podobnih obolenjih, še posebej je poudarek na higieni rok, higieni kašlja in higieni prostorov.

Komisija za zdravstveno dejavnost vseskozi spremlja navodila za obravnavo oseb s koronavirusom za zdravstvene delavce, navodila za uporabo osebne varovalne opreme za zdravstvene delavce in druga, objavljena na spletni strani NIJZ in bo o morebitnih spremembah sproti obveščala člane. Do konca tedna pričakujemo tudi posebna navodila s strani NIJZ posebej pripravljena za domove starejših.

Vse navedeno je zajeto v informacijah in usmeritvah NIJZ- a za zdravstvene delavce in se nahaja na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-zdravstveni-delavci#navodila-za-odvzem-in-transport-vzorcev-ob-sumu-na-okuzbo-z-novim-koronavirusom-%28sars-cov-2%29

Svojce in druge obiskovalce, ki prihajajo iz karantenskega območja, naprošamo, da obiske do nadaljnjega prekinejo (vsaj 14 dni od vrnitve s tega področja) ter nadomestijo z uporabo telefonov ali drugih tehnologij, ki omogočajo stik s stanovalcem v domu. Prav tako svetujemo, da v primeru slabega počutja, vročine ali kašlja, domov za starejše ne obiskujejo in raje ostanejo doma, tudi vsi drugi obiskovalci. Svetujemo tudi, da svojci in obiskovalci sledijo navodilom zaposlenih in upoštevajo navedene omejitve, kajti le tako bomo lahko zagotovili varno okolje za vse stanovalce.

Za lažje razumevanje preventivnih ukrepov in ravnanja v primeru okužbe, je  NIJZ pripravil vse potrebne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja prebivalstva, ki jih najdete na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

DOSTOPNOST