Nastanitev in bivanje

S sobivanjem se vzpostavlja povezovanje, veselje in druženje. Združujejo jih podobne potrebe, želje in navade. Preko dnevnih aktivnosti in dejavnostih, ki jih nudimo, se povečuje povezanost stanovalcev med seboj, širijo  in ustvarjajo se nove vezi, kar vzpodbuja veselje do življenja.

Ravnanje delavcev, stanovalcev, njihovih svojcev in obiskovalcev Doma mora zagotavljati kvaliteto življenja stanovalcev, ki se odraža predvsem v:

  • Ohranjanju osebne integritete,
  • Ohranjanju samostojnosti,
  • Svobodnem izbiranju in odločanju,
  • Vzajemnem sodelovanju.
  • V času bivanja v Domu lahko stanovalci izrazijo željo tudi po dodatnih storitvah, ki jih Dom nudi. Dodatne storitve so navedene v sklopu cenika in jih je moč dobiti pri socialni delavki, vodji zdravstvene nege in oskrbe in pri direktorici Doma.
  • Dom je dolžan stanovalce informirati o odločitvah, ki so za njih pomembne. Sem sodijo: cene storitev, spremembe cene storitev, predvidena investicijska dela, spremembe programov dela, zapisniki sveta stanovalcev… Splošne informacije so posredovane preko obvestil na oglasnih deskah, po zvočniku, v domskih Utrinkih, na sestankih s stanovalci in s svojci. Pomembne informacije za stanovalce se posredujejo osebno.
DOSTOPNOST