Postopek pred sprejemom v dom

Socialna delavka skuša že pred sprejemom v Dom bodočega stanovalca čim bolje pripraviti na življenje v Domu. Bodočemu stanovalcu in njihovim svojcem podaja bistvene informacije o postopku sprejema in načinu bivanja v Domu. V tem obdobju je pomembno, da se jih povabi na predstavitev in ogled doma, pokaže prostore in konkretno sobo, v kateri bo stanovalec bival. S stanovalcem in njihovimi svojci socialna delavka opravi vrsto osebnih razgovorov, da se razčistijo dileme in osebne stiske, ki se tičejo spremembe življenja ob prihodu stanovalca v dom

Za sprejem v Dom je potrebno vložiti:

  • Prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki jo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec. Prošnjo mora uporabnik lastnoročno podpisati. V primeru podpisa zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca, le-ta predloži odločbo pristojnega organa ali pooblastilo o zastopanju.
  • Mnenje o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od enega meseca.
  • Pisno izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe.
  • Potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču oz. fotokopijo osebnega dokumenta ali pa priloži dokument na vpogled.

Dokumentacijo je mogoče poslati po pošti ali oddati osebno v socialni službi Doma.
Obrazce si lahko natisnete TUKAJ ali na spletni strani www.ssz-slo.si

Pred prihodom v dom
Prihod v dom
DOSTOPNOST