Postopek v primeru smrti

Če negovalno in zdravstveno osebje opazi, da se stanovalec poslavlja, nemudoma pokličejo svojce.

Ob smrti svojce obvešča vodja zdravstveno negovalne enote oz. dežurna medicinska sestra, ki jih pospremi v mrliško vežico. Tam se svojci lahko dostojno poslovijo od umrlega. Nato se oglasijo pri socialni delavki, ki opravi s svojci osebni razgovor.

Od stanovalca se v mrliški vežici lahko poslovijo tudi ostali stanovalci Doma.

Ob vhodu pri informatorju se ob smrti stanovalca izobesi tudi parta. Tako na spoštljiv način obvesti vse, da se je določen stanovalec poslovil.

Postopek v primeru smrti
DOSTOPNOST