Prihod v naš dom

Z dnem prihoda v naš Dom boste postali član velike družine 170 stanovalcev in 80 sodelavcev. Sprejem se opravi z dnem, ki je določen v sklenjenem dogovoru. Na dan sprejema, sprejmeta stanovalca v Domu socialna delavka in diplomirana medicinska sestra. Stanovalca se predstavi v neposredno skupnost, kjer bo bival, predstavi se osebje, način življenja v Domu ter se istočasno informira tudi svojce, ki pomembno sestavljajo socialno mrežo stanovalca. Vse udeležene se seznani z osnovnimi določili Hišnega reda.

Stanovalci v Dom prinesejo svoje osebno perilo in garderobo. Stanovalec in svojci ob sprejemu medicinski sestri predložijo zdravstveno izkaznico ter vso potrebno zdravstveno dokumentacijo, socialni delavki pa vse ostale potrebne podatke.

Želimo, da bi bivanje v Domu čim bolj prilagodili navadam in potrebam uporabnika, zato si s skupnim sodelovanjem zaposlenih prizadevamo, da dosežemo čim boljše pogoje za življenje in počutje.

Tukaj si lahko ogledate naš hišni red.

DOSTOPNOST