Članki

FB IMG 1657524119233

Stanovalci v domovih za starejše vse težje do družinskega zdravnika

By: | Tags: | Comments: 0 | 11 julija, 2022

[SPOROČILO ZA JAVNOST] Skupnost socialnih zavodov Slovenije opozarja, da se vse več domov za starejše sooča z nezadostno zdravniško oskrbo stanovalcev, saj so zdravstveni domovi drastično zmanjšali prisotnost družinskih zdravnikov ali celo zavrnili zagotavljanje domskega zdravnika.

“Zaradi premajhne prisotnosti družinskih zdravnikov stanovalci ob prihodu v dom marsikje niso več takoj zdravniško pregledani, ampak se prvi pregled opravi z zamudo. Zamujajo tudi drugi zdravniški pregledi ter predpisovanje receptov in napotnic,” je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Skupnost zato poziva Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da nemudoma pristopita k reševanju problematike nezadostne zdravniške oskrbe starejših, ki bivajo v socialnovarstvenih zavodih.

Več tem: https://www.ssz-slo.si/stanovalci-v-domovih-za-starejse-vse-tezje-do-druzinskega-zdravnika/

 

DOSTOPNOST