Fizioterapija

Namen in cilj fizioterapije v našem Domu je, da stanovalcem glede na njihove želje in zmožnosti s pomočjo fizioterapevtskih metod in tehnik vrača, izboljša in ohranja splošno kondicijo stanovalcev, ter gibalne in funkcijske sposobnosti, da stanovalci živijo čim bolj kvalitetno življenje in se lahko vključujejo v druge dejavnosti v Domu. Stanovalci se tako vključujejo glede na svoje sposobnosti v preventivne, vzdrževalne in rehabilitacijske programe. Program se za posameznega stanovalca izdela individualno. Fizioterapija je osredotočena na posameznike in/ali skupine stanovalcev z okvarjeno, omejeno ali ogroženo funkcijo telesa zaradi bolezni ali poškodb in pri tem upošteva sociološke in psihološke vplive na stanovalca.

Fizioterapija 01
Fizioterapija 02
Fizioterapija 03
DOSTOPNOST