Odhod iz doma

Stanovalec ali njegov zakoniti zastopnik lahko brez obrazložitve in kadarkoli vloži predlog za odpust. Odhod od Dom pomeni odstop od Dogovora o zagotavljanju storitev institucionalnega varstva. Odpovedni rok ne more biti krajši od 5 dni.

V primeru odhoda se sklene sporazumna razveza dogovora, obvesti se tudi pristojni Center za socialno delo.

Odhod
DOSTOPNOST