Izhodi, odsotnosti in obiski

Izhodi

Dom upokojencev predstavlja stanovalcu dom. Zato ima stanovalec neomejen izhod kadar sam želi, vendar načeloma od 6. ure do 20. ure. Za izhode izven določenih ur se lahko stanovalec dogovori z osebjem Doma. Zaradi varnosti stanovalci svoje izhode sporočajo informatorju.

Obiski v Domu niso omejeni, želeni pa so v času od 9:30 ure do 20:00 ure. Seveda je možnost dogovora tudi drugače.

Odsotnost stanovalcev je potrebno najaviti v ambulanti ali recepciji Doma, kjer so na voljo določeni obrazci. Za odsotnost stanovalca se povrnejo le stroški prehrane, ne pa tudi stroški za oskrbo II, III ali IV. Če je odsotnost najavljena dva dni pred odhodom, se povrnejo stroški živil od prvega dne odsotnosti, v nasprotnem primeru od drugega dne dalje.

DOSTOPNOST