Pravice in obveznosti stanovalcev doma

Pravice in obveznosti stanovalcev so natančno opisane v Hišni red 2022, ki ga prejme vsak stanovalec ob sprejemu v Dom. Ob tem gre vedno za vzajemno spoštovanje in upoštevanje pravic ter obveznosti stanovalcev in delavcev.

Navkljub vsem potem, ki jih kot stanovalci lahko uporabite, če s storitvami in delom v Domu upokojencev Domžale niste zadovoljni, vas resnično vabimo, da vsako pripombo, kritiko, konflikt ali mnenje poveste in se v ta namen obrnete na strokovne delavce. Pripravljeni smo na sodelovanje z namenom, da še izboljšamo življenje stanovalcem. Tako bomo zadovoljni vsi:  stanovalci, svojci in delavci doma.

Pravice stanovalcev
DOSTOPNOST