Članki

DUD prejemnik certifikata Družini prijazno podjetje

By: | Tags: | Comments: 0 | 18 junija, 2015

certifikat_1

Javni socialno varstveni zavod Dom upokojencev Domžale je prijazen dom, srčnih ljudi, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. V veliki in svetli, v središču Domžal stoječi stavbi z razsežnim parkom, je osebam starejšim od 65 let, ki zaradi starosti ali drugih starost spremljajočih pojavov niso sposobne za samostojno življenje in zato potrebujejo manjši ali večji obseg neposredne osebne pomoči, omogočeno celodnevno oz. dnevno bivanje. Zaposleni v domu si prizadevamo, da bi bili stanovalci zadovoljni tako s kakovostjo našega dela, kakor tudi z našo pripravljenostjo prisluhniti jim ter storitve nuditi na spoštljiv, prijazen način. Nekatere storitve so na voljo tudi tistim starejšim, ki še prebivajo doma, ter tako poskrbimo za delno razbremenitev svojcev.

V mesecu maju 2015 smo prejeli osnovni certifikat družini prijaznega podjetja in se tako pridružili številnim podjetjem, ki se zavedajo pomena skrbnega ravnanja z zaposlenimi. S pridobitvijo, spoštovanjem ter uresničitvijo izbranih ukrepov želimo v Domu upokojencev Domžale družbeno odgovornost kot strateško vrednoto prenesti na naše sodelavcev, hkrati pa je ta dokument obveza in zaveza, da bomo tudi v prihodnje krepili ugled med zaposlenimi, poslovnimi partnerji in širšo družbo. V našem socialno varstvenem zavodu smo zaposlenim nudili številne ugodnosti že v obdobju pred pridobitvijo certifikata. Ob vključitvi v postopek smo zaposlovali 80 sodelavcev in do maja 2018 načrtujemo postopno uvajanje 13 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi organizacije:

1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
2. Fleksibilni dnevni odmori
3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
4. Možnost konzultacij ali soodločanja o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
5. Komuniciranje z zaposlenimi
6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
9. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
11. Ponudba za prosti čas
12. Otroci v podjetju
13. Za otroke zaposlenih v podjetju

Ukrepe smo v postopku pridobivanja osnovnega certifikata družini prijaznega podjetja skrbno izbrali ob svetovalni pomoči Inštituta Ekvilib. Nekatere izbrane ukrepe smo začeli uresničevati takoj, druge vpeljujemo postopoma.

Edini tovrstni certifikat v Sloveniji

Certifikat Družini prijazno podjetje je bil v Sloveniji vpeljan leta 2007, od novembra 2007 je nosilec postopka in izvedbena organizacija Inštitut Ekvilib, ki postopek izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter zainteresiranimi partnerji razvojnega partnerstva.

DOSTOPNOST