Članki

l 210801 1

SKUPAJ ZA LEPŠO STAROST – ANKETA

By: | Tags: | Comments: 0 | 30 avgusta, 2019

Spoštovani! 

 

Na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Občine Domžale in v sodelovanju z Domom upokojencev Domžale pripravljamo analizo potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe. Prepoznati namreč želimo potrebe na področju skrbi za starejše ter na tej osnovi predlagati razvoj oskrbe v prihodnje. Analiza bo služila tudi kot podlaga za pripravo strategije za starejše s konkretnimi ukrepi, kaj bo morala Občina Domžale v prihodnjih letih narediti na tem področju. 

V ta namen smo pripravili tudi ta vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, kako razširjene in dostopne so trenutno storitve za starejšo populacijo v vaši občini ter predvsem, kaj občani na tem področju želite v prihodnje. Vaši odgovori bodo zelo dragoceni in pomembni za vse, ki želimo slišati potrebe ljudi in tudi sistematično odgovarjati nanje. 

Do njega dostopate preko spletne povezave (https://irssv.1ka.si/skupajzalepsostarost) ali QR kode.

   

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

 

Skupaj za lepšo starost!

Spremni tekst ankete

DOSTOPNOST