Članki

Telesna vadba v DU Domžale

By: | Tags: | Comments: 0 | 10 maja, 2012

»GIBANJE JE NAŠE VESELJE IN ŽIVLJENJE« pravijo aktivni stanovalci DU Domžale.

Gibanje je tudi poznih letih pripomore k bolj kakovostnemu življenju. Aktivni ljudje v primerjavi z neaktivnimi imajo tudi v starosti manj zdravstvenih težav ter več telesnih in duševnih moči. Naše telo je narejeno za gibanje. Izsledki raziskav kažejo, da so tako telo, kot možgani podvrženi isti zakonitosti

– česar ne uporabljamo postopoma zakrni.

Vendar pa za začetek ni nikoli prepozno. Starost in bivanje v domu upokojencev zato nista razlog za telesno nedejavnost, ker je mogoče tudi v starosti s primerno in vodeno vadbo izboljšati gibalne sposobnosti.

Toda kako naj se stvari lotiti nekdo, ki še ni čisto prepričan, da je gibanje zanj koristno?

Prav gotovo so dobra motivacija pozitivni učinki vadbe, ki se kažejo v počutju in zdravju:

  • okrepijo se kosti ter pridobi mišična masa, sklepi so bolj stabilni in gibljivi,
  • boljše spanje, zmanjševanje stresa in povečanje življenjske energije,
  • zmanjšuje se možnost za nastanek različnih kroničnih obolenj kot so sladkorna bolezen, zvišan krvni tlak, osteoporoza, bolečine v hrbtenici in drugih sklepih,
  • izboljša se ravnotežje in koordinacija gibov, kar pomaga preprečevati padce, ki so predvsem v starejši dobi glavni vzrok nepokretnosti.
  • gibanje zboljšuje spanje, duševno zdravje in kognitivne funkcije, ter je dobra terapija pri boleznih kot je depresija, stres, osamljenost in zmanjšuje število in moč okužb.

Vendar pa vedeti kaj prinaša redna telesna aktivnost še ni dovolj.

Pomembna je individualna sestava programa vadbe, pri čemer se v prvi vrsti upoštevajo želje, cilji in trenutne psihofizične sposobnosti stanovalca.

Praksa kaže, da so glavni vzrok prihoda starejših v dom že razvite in napredovale oblike kroničnih bolezni, zato je pri pripravi programa vadbe za starejše potrebno upoštevati prisotnost le teh in specifične težave ki lahko nastopijo pri vadbi.

Ob začetku vadbe je dobro vedeti, da se tudi počasi daleč pride in da je katerakoli dejavnost boljša kot nobena. Začetek naj bo zmeren. Treba je le nekaj vztrajnosti in prvi pozitivni učinki se bodo kmalu pokazali.

Prihod v dom tudi gibalno neovirane starejše, ki so se doma pri opravljanju dnevnih opravil in za zadovoljevanje življenjskih potreb veliko gibali, potisne v situacijo, ko so z vsem preskrbljeni. S tem se zmanjša njihova aktivnost in če niso dovolj motivirani za redno gibanje, se njihove telesne sposobnosti kaj hitro zmanjšajo.

Potrebno je veliko strokovnega znanja, argumentiranja in predvsem primernega motiviranja, da stanovalci razumejo, kako le njihova lastna aktivnost vodi v izboljšave in da majhne spremembe v vsakodnevnih navadah lahko pomembno vplivajo na ohranjanje njihovih gibalnih sposobnosti.

V DU Domžale se zavedamo, da pomanjkanje telesne dejavnosti vodi v slabo telesno pripravljenost, hitro utrujenost, šibkost, splošno slabo telesno in duševno zdravje ter počutje, upadanje samozavesti, povečanje depresivnosti in brezvoljnosti, zato v okviru fizioterapije in delovne terapije izvajamo različne oblike aktivne vadbe, v katere v čim večji meri vključujemo stanovalce. Spodbujamo jih, da so sami čim bolj telesno dejavni in vzamejo skrb za zdravje v svoje roke. Začnemo s enostavnimi vajami, kratkimi sprehodi, predvsem pa vnašamo v vadbo pozitivne afirmacije in postavljamo njim pomembne cilje, da vztrajajo pri aktivnostih. Ob prihodu v dom vsakemu stanovalcu predstavimo možnosti vključitve v vadbene programe.

V letu 2008 je bilo vsaj v eno vadbeno obliko vključenih 19.5% stanovalcev, dve 20%, tri 31% štiri ali več 18.5% stanovalcev.

Hoja ja varna in preprosta – skratka popolna rekreacija za vse generacije. Živahna hoja je aerobna vaja, ki krepi kardiovaskularni sistem, kot tudi kosti in mišice, ter pomaga pri vzdrževanju telesne teže in zmanjševanju stresa in je lahko prijetna družabna dejavnost.

Pri planiranju oblike in količine hoje upoštevamo priporočila stroke in vse omejitve, ki jih ima posamezni stanovalec. Spodbujamo hojo po hiši, kot tudi po vrtu in odhode v mesto. Stanovalce, ki so dovolj pokretni in stabilni »spomnimo« na redno hojo, če je potrebno jih opremimo s pripomočki kot so opornice, hodulje, rolatorji. S stanovalci ki hoje zaradi bolezni ali drugih prizadetosti ne zmorejo sami, oblikujemo program hoje z asistenco terapevta ali negovalnega osebja. Pri starejših in rekonvalescentih je celo počasna hoja, ki traja dlje časa dobra pot do zdravja, posebej pri kroničnih obolenjih kot so sladkorna bolezen, kardiovaskularna obolenja, osteoporoza, bolečine v sklepih, bronhitis… Hojo spodbujamo, dokler stanovalec lahko aktivno sodeluje in nima posebnih zdravstvenih zadržkov. Spodbujamo tudi svojce, naj vključujejo hojo s svojimi domačimi v svoje obiske. Ob primernem vremenu organiziramo skupinske sprehode v bližnjo okolico doma, ki se jih stanovalci zelo radi udeležujejo. Na sprehod odidejo tudi stanovalci na invalidskih vozičkih. Peljejo se sami ali pa jim pomagajo sostanovalci in terapevti.

Vsakodnevna telovadba po oddelkih je poleg hoje najbolje obiskana vadbena oblika saj je vanjo vključenih 65%-72% vseh stanovalcev.

Vadba, ki se izvaja sede in stoje je sestavljena predvsem iz vaj za zboljšanje gibljivosti in moči celega telesa, razteznih in dihalnih vaj. Da ohranjamo vadbo učinkovito, dodajamo nove elemente, spreminjamo vrstni red vaj in število ponovitev, ter uporabljamo različne pripomočke kot so palice, žoge, elastični trakovi.

Preventivna individualna vadba je namenjena vsem stanovalcem, ki želijo ohraniti ali zboljšati mišično moč, gibljivost in povečati aerobno sposobnost. Spodbujamo samoiniciativnost, tako da stanovalci, ki so v dobri kondiciji v prostorih terapije lahko vadijo vsak dan, kadarkoli želijo. S stanovalci, ki imajo resnejše zdravstvene težave, so slabše okretni in z rekonvalescenti pa vedno vadi terapevt.

Prav zaradi naše usmerjenosti k čim večji gibalni aktivnosti naših stanovalcev, smo se v iskanju novih načinov vadbe priključili projektu » Tudi starejši vadimo« pod pokroviteljstvom Fakultete za šport. Vadba z velikimi žogami je zabavna, povezana s humorjem, smehom in petjem, saj so to elementi, ki poleg ostalega pozitivno stimulirajo stanovalce pri vadbi.

Letošnja skupina šteje 10-12 članov.

Poleg že omenjenih programov vadbe so stanovalci aktivni tudi v skupini za urjenje spomina.

Pljučno kapaciteto in miselne sposobnosti ter spretnost pri igranju ljudskih inštrumentov krepijo pri pevskih vajah, svoje gibalne sposobnosti pa preizkušajo tudi pri, športno-rekreativnih, družabnih in plesnih prireditvah, ki jih organiziramo 1 -2x tedensko v jedilnici doma ob lepem vremenu pa zunaj na vrtu. Zajemajo igre z žogo in drugimi pripomočki, spretnostna in hitrostna tekmovanja, miselne in družabne igre.

Redna vadba je za stanovalce izjemno pomembna, saj ob njej pridobivajo in vzdržujejo mobilnost, gibalne sposobnosti, prožnost telesa, moč mišic in ohranjajo svojo samostojnost. Z vključevanjem stanovalcev v skupine se pojavljajo pozitivne spremembe na psihosocialnem področju, ohranja se kognitivno delovanje, zmanjšuje se stres. Stanovalci postajajo bolj odprti za socialne stike, bolj so zadovoljni sami s seboj saj se jim je izboljšala kvaliteta življenja. Naši aktivni stanovalci sporočajo:« Gibanje je naše veselje in življenje! Posnemajte naš zgled in postanite aktivni!«

Ker želimo, da bi bili tudi delavci, svojci in drugi prijatelji in znanci našega doma v dobri telesni kondiciji, organiziramo ob torkih in četrtkih zvečer terapevtsko vadbo za vse, ki se je želijo udeležiti. Začnemo v oktobru. Nikar ne odlašajmo – gre za nas!

Mojca Kerč

DOSTOPNOST