Članki

dsc 0265 copy3

Ustanovni zbor Društva spominčica Domžale

By: | Tags: | Comments: 0 | 21 oktobra, 2017

V sodelovanju z Domom upokojencev Domžale potekajo pogovori o demenci, ki nosijo ime Alzheimer caffe. Ustanovnemu zboru društva SPOMINČICA Domžale je sledil pogovor, namenjenem sorodnikom in prijateljem oseb, obolelih za demenco, v katerem so sodelovale terapevtke Doma upokojencev Domžale. Pogovor je vodila Cveta Zalokar.

V sklopu Alzheimer Caffe, pogovora o demenci, je v prostorih Knjižnice Domžale v četrtek, 19. Oktobra 2017, potekal tudi ustanovni sestanek Podružnice Spominčica Domžale, lokalne izpostave Združenja za pomoč pri demenci. Po podanih in obrazloženih smernicah dela je stekla razprava med prisotnimi, ki so potrdili primernost smernic ter izrazili pripravljenost pri delu in pomoč pri realizaciji. Sprejeli so kar nekaj smernic kot so organizacija kulturnih in pogovornih dogodkov, projekcij ali ogleda predstav, ki so povezane s tematiko o demenci, obveščanje javnosti o problematiki bolezni demence, organizirati pohode za spomin, s katerim se opozarja javnost o problematiki demence, prijavljanje na različne javne razpise za pridobivanje sredstev za delovanje podružnice, sodelovanje z Občino Domžale pri organizaciji pomoči za bolnike in svojce dementnih in drugih obolelih na možganih, zlasti na področju organiziranja dnevnega varstva in sofinanciranja te dejavnosti, navezovanje stikov z sorodnimi organizacijami kot so krajevne organizacije RK, društva upokojencev v občini Domžale in širše, z namenom širitve znanja o demenci in tesnejšega povezovanja vseh zainteresiranih v Slovensko združenje za pomoč pri demenci-Podružnica Domžale, organizirati primerne oblike druženja članov skupin za samopomoč v okviru delovanja Doma upokojencev Domžale in s pomočjo strokovnjakov, posameznikov, ki se jih je demenca osebno dotaknila, predstavitvi dejavnosti Slovenskega združenja za pomoč pri demenci in naše podružnice, sodelovati z mediji in skrbeti za izobraževanje o dejavnosti demence, njene prepoznavnosti, sprejemanje ljudi s to boleznijo in iskati oblike pomoči svojcem…

Tako je po razpravi dozorela potreba, da je bil podan predlog za sklep: “Člani ustanovnega sestanka ustanavljamo “Podružnico SPOMINČICA DOMŽALE, LOKALNE IZPOSTAVE Združenja za pomoč pri demenci”. Podan je bil predlog za izvolitev izvršilnega odbora PODRUŽNICE DOMŽALE.

Predsednica je postala Estera Bartulac, namestnica predsednice Mojca Kerč, člani Natalija BrodarVida IskraJurij Levačič in tajnica Cveta Zalokar. Tako so bili predlagani soglasno izvoljeni, vsi prisotni pa so bili enotni, da je potrebno pridobiti v naslednjem obdobju čim več članov med bolniki in njihovimi svojci, prav tako pa tudi med drugimi profili, ki bi želeli sodelovati pri delu in pomagati. 

V drugem delu pa je potekal pogovor o demenci, ki so ga pripravili strokovni sodelavci Doma upokojencev Domžale. Tako so svoj delovnik opisale Jerneja Bernot, dipl. Delovna terapevtka, Mojca Kerč uni. dipl. org. dela, višja medicinska sestra, Irena Prestor, dipl. medicinska sestra ter mag. Nataša Zalokar, direktorica Doma Upokojencev Domžale.

Mag. Nataša Zalokar, direktorica Doma upokojencev Domžale je predstavila delovanje doma ter izpostavila, da je v Domu upokojencev Domžale 170 stanovalcev, nekateri pri njih bivajo že tudi preko 30 let. V letu 2017 so prejeli 400 prošenj, od tega iz Upravne enote Domžale 120 prošenj, samo 28 pa so jih lahko sprejeli. Imajo pa še iz prejšnjih let precej prošenj, na katerih pa piše, da bi prišli v dom, ko ga bodo potrebovali, ko ne bodo več mogli doma skrbeti za sebe. Seveda pa v Domu ne morejo vedeti, kdaj bo to. Tako imajo nekateri že 10 let prošnje v domu, ni pa še nobeden prišel in povedal, da rabi mesto. Po pogovoru so si ogledali še film o dogajanju v Domu upokojencev Domžale, zatem pa so z obiskovalci, malo zapeli. Po razgibavanju pa so terapevtke Doma upokojencev predstavile delovanje terapevtk, vlogo dela terapevta, področja delovanja terapevta, izkoriščanje prostega časa stanovalcev doma, aktivnosti Medgeneracijskega sodelovanja, o programu demence, kjer imajo z aktivnosti za ohranjanje intelektualnih sposobnosti kot so reševanje križank, ugank, premetank, anagramov, tombole in druge družabne igre. Tako je osebam z demenco potrebno ustvariti prijetno, varno in spodbudno okolje, izredno pomembna pa je seveda komunikacija. V domu pa imajo tudi nekaj živali, saj žival pomiri osebo, da občutek topline in varnosti. Zaključek o delu terapevta je bil, da delovni terapevt omogoča ljudem, da kljub težavam dosežejo najvišji nivo samostojnosti pri izvedbi vsakodnevnih aktivnosti, kar posledično pomeni višje zadovoljstvo z življenjem.

Avtor: Miro Pivar; Foto: Miro Pivar; Video: Simona Pivar

 

Fotogalerija

 

 

DOSTOPNOST